Welcome to Our Website
สกอตแลนด์ ร่างกฏหมาย “ผ้าอนามัย”

ครั้งแรก กับ สกอตแลนด์ผ่านร่างกฎหมาย ” ผ้าอนามัย “

สกอตแลนด์ กำลังจะกลายเป็น ประเทศแรกของโลก ที่ให้บริการผ้าอนามัยฟรี เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลังรัฐสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายขั้นแรก หวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า รัฐสภาสกอตแลนด์ผ่านร่างกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ้าอนามัยทั้งแบบสอดและแบบแผ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประจำเดือนอื่นๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว ด้วยคะแนนสนับสนุน 112 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่มีผู้ออกเสียงคัดค้าน

โมนิกา เลนนอน ผู้ผลักดันกฎหมายนี้ ระบุว่า ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักถูกทิ้งไว้ในกระบวนการทางการเมืองบ่อยครั้ง ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะดำเนินการบางอย่างให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริง โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ถูกออกแบบมาครอบคลุมสำหรับทุกคนที่มีประจำเดือน…

แหล่งที่มา thaipbs