Welcome to Our Website
“อาเบะ” นายกฯ สั่งการแจกหน้ากากถึงทุกครัวเลือน

 

” อาเบะ “นายกฯ ชินโซ เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นได้รับคำสั่งจาก ให้เริ่มแจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปยังทุกครัวเรือนในเมืองคิตะมิ

ในจังหวัดฮอกไกโด เพราะขาดแคล้นหน้ากากอนามัยเป็นอย่างหนัก เนื่องจาก มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับหน้ากากอนามัยกับประชาชนในเมืองคิตามิ ซึ่งมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โดยส่งตรงถึงตู้ไปรษณีย์กว่า 61,638 ครัวเรือน โดยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเริ่มต้นก่อน 7 ชิ้น/หนึ่งครอบครัวพร้อมระบุว่า

“ผู้ที่มีอาการไอและมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากและไปพบกับแพทย์”
นอกจากนี้ ยังมีเบอร์โทรเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ซึ่งสามารถโทรไปหาได้ทันที

ในขณะที่บ้านเราขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนักหาซื้อยากยิ่งกว่าทอง ส่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ส่งรถโมบายเคลื่อนที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย 21 จุด จำหน่ายแพ็คละ 10 บาทจำนวน 4 แผ่น

แหล่งที่มา msn